Novinky


Možnosť objednania parkovania pri letisku v Bratislave už od 31 EUR za 4 dni.

Leto 2024 SK -
každý utorok a piatok do Hurghady a Marsa Alam
Leto 2024 CZ - každú stredu, sobotu a nedeľu do Hurghady


Lety do Marsa Alam už v predaji
Lety z Bratislavy každý piatok. Od 6.6.2023 každý utorok a piatok.
V dňoch 16.5, 23.5 a 30.5 budú lety do Marsa Alam s technickým stopom v Hurghade.


Od 6.4.2022 sa ruší vyhláška
, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Naďalej sa odporúča obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Na základe upravených podmienok vstupu do Egypta, všetci pasažieri sú povinní vyplniť aspoň 2 dni pred odletom vstupný formulár na stránke
https://visitegypt.gov.eg/ .
V prípade, že formulár nebude vyplnený online, majú cestujúci možnosť vyplniť formulár na palube lietadla pred príletom do Egypta.


Od 14.3.2022 sú upravené podmienky návratu z Egypta na Slovensko

Od cestujúcich nebude požadovaný negatívny PCR test pri návrate z Egypta na Slovensko.
Viac informácií nájdete tu

Od 1.3.2022 sa upravili podmienky vstupu do Egypta pre nezaočkované osoby.

Cestujúci sú povinní predložiť po prílete do Hurghady negatívny PCR test (nie starší ako 72hodín) alebo AG test (nie starší ako 24 hodín ), prípadne si môžu dať urobiť test na letisku v Hurghade za cenu 30 USD. Nevzťahuje sa na deti mladšie ako 6 rokov.

Prerušenie letov do 25.2.2022


12/2021 - update podmienok od 1.12.2021

Aktuálne podmienky návratu na SR od 1.12.2021, kliknite tu.

Novú vyhlášku č. 255/2021 nájdete tu.

07/2021 - Upravené podmienky pri návrate z Egypta na Slovensko od 19.07.2021


ZMENA PRE ZAOČKOVANÝCH:

 • osobám, ktoré boli zaočkované pred 9. júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu (hradený štátom) na piaty deň karantény
 • pre osoby, ktoré boli zaočkované po 9. júli 2021 platí povinnosť domácej karantény, pričom RT-PCR test (hradený štátom) je možné podstúpiť najskôr na piaty deň

NÁVRAT Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN (EGYPT) platí pre všetkých:

 • povinná registrácia v systéme eHranica, deti do 12 rokov sa nemusia registrovať
 • osobám vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registácia do 9. augusta 2021
 • vstup na územie Slovenska leteckou dopravou - povinnosť predložiť negatívnym RT-PCR test nie starší ako 72 hodín (aj keď je zaočkovaný), povinnosť testovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov
 • osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR https://www.mindop.sk/covid/
 • všetky ďalšie podrobnosti nájdete vo Vyhláške UVZ

KARANTÉNA NIE JE POVINNÁ PRE:

 • plne zaočkované osoby podľa novej definície
 • deti do 12 rokov sa nemusia testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti
 • osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta 2021
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované. Tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín

07/2021 - Nové podmienky pri návrate z Egypta na Slovensko od 09.07.2021

dovoľujeme si Vás informovať o nových pravidlách pri návrate z Egypta na Slovensko, ktoré budú v platnosti od 09.07.2021.


Všetky zaočkované osoby nemusia ísť do karantény


Definícia plne zaočkovanej osoby

· Vakcíny s dvojdávkovou schémou: 14 dní po podaní druhej dávky, platnosť 1 rok

· Vakcíny s jednodávkovou schémou: 21 dní po podaní (22. deň) vakcíny, platnosť 1 rok

· Osoby po prekonaní ochorenia COVID-19: 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny do 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19, platnosť 1 rok


Postup pri prekročení hraníc

· Nutnosť preukázať sa potvrdením o zaočkovaní (tzv. GreenPass, prípadne Národný očkovací certifikát s QR kódom) pri prechode hranicami


Nezaočkovaní - postup pri prekročení hraníc:

- Povinná registrácia v systéme eHranica.
- Povinná 14-dňová karanténa.

- Cestujúci má možnosť urobiť si RT-PCR test najskôr na 5-ty deň karantény. V prípade negatívneho výsledku môže túto karanténu opustiť hneď ako mu je doručená správa o negatívnom RT-PCR výsledku.

- Vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho

Nezaočkované deti do 12 rokov sa riadia presne tými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia. RT-PCR test potrebujú deti staršie ako 12 rokov.

Platné pre všetkých prichádzajúcich z čiernej krajiny na Slovensko:

Ak prichádzate na Slovensko letecky napr. do Bratislavy alebo Košíc z čiernej krajiny, tak musíte ukázať po prílete:

a.) PCR test nie starší ako 72 hodín

b.) vyplniť eHranica

c.) formulár na mindop.sk/covid.

Pri návrate z Egypta platí povinnosť preukázať sa negatívnym PCR testom tak pre očkované ako aj neočkované osoby!

Ak klient nevyplní tieto formuláre, nebude možné klienta odbaviť na návrat na Slovensko! Vzhľadom na čas potrebný na vyplnenie a potrebné internetové pripojenie odporúčame uvedené formuláre (eHranica a formulár na mindop.sk) vyplniť deň pred odletom z Egypta ešte na hoteli v mieste pobytu. WIFI pripojenie nie je k dispozícii naletisku v Hurghade!

07/2021 - Podmienky pri ceste zo Slovenska do Egypta

Podmienky vstupu do Egypta:
klienti, ktorí po prílete do Egypta predložia očkovací certifikát proti COVID-19, budú oslobodení od povinnosti predložiť negatívny PCR test.

Očkovací certifikát musí obsahovať:
1.) potvrdenie o očkovaní dvoma dávkami vakcíny (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Sputnik V, jedna dávka Johnson & Johnson*)
2.) QR kód
3.) musí byť v tlačenej forme a v anglickom jazyku
* Akceptované sú vakcíny povolené WHO a 14 dní po úplnom očkovaní.

Deti mladšie ako 6 rokov nemusia mať PCR test, ani nemusia predložiť očkovací certifikát, vstup do Egypta im bude povolený.
Deti / Dospievajúci vo veku od 6 do 18 rokov sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, podľa predchádzajúcich nariadení.
Očkovacie certifikáty budú kontrolované na letisku v Egypte.

Vstup bez očkovacieho preukazu:
Klienti prichádzajúci bez očkovacieho certifikátu, sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, nie starším ako 72 hodín alebo budú testovaní na letisku v Egypte za poplatok 30 USD. Cestujúci, ktorí nebudú mať so sebou na ceste do Hurghady PCR test musia mať so sebou aj fotokópiu pasu so stránkou s fotografiou. Tí cestujúci, ktorí budú pozitívne testovaní po prílete v Hurghade na letisku (alebo ochorejú počas pobytu) musia podstúpiť karanténu a rad testov (na vlastné náklady) podľa egyptských nariadení. Návrat do Európy týchto pozitívne testovaných v Egypte je možný až po doložení negatívneho PCR testu, bez toho nebude môcť tento cestujúci nastúpiť do lietadla späť.

Negatívne PCR testy odporúčame mať každému cestujúcemu vybavené vopred na Slovensku! V prípade, ak klient nebude mať negatívny PCR test zo Slovenska a pri PCR testovaní na letisku v Hurghade vyjde ako pozitívny, liečbu a náklady spojené s liečbou si hradí sám. V tomto prípade je poistenie neplatné!


06
/2021 - Zrušenie povinnosti PCR testov pre plne zaočkované osoby

Pre nezaočkovaných od 01.07.2021 musia všetky PCR testy do Egypta obsahovať QR kód.

Klienti, ktorí po prílete do Egypta predložia očkovací certifikát proti COVID-19, budú oslobodení od povinnosti predložiť negatívny PCR test.

Očkovací certifikát musí obsahovať:

1.) potvrdenie o očkovaní dvoma dávkami vakcíny (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Sputnik V, jedna dávka Johnson & Johnson*)
2.) QR kód
3.) musí byť v tlačenej forme a v anglickom jazyku
* Akceptované sú vakcíny povolené WHO a 14 dní po úplnom očkovaní.

Deti mladšie ako 6 rokov nemusia mať PCR test ani nemusia predložiť očkovací certifikát, vstup do Egypta im bude povolený.
Deti / Dospievajúci vo veku od 6 do 18 rokov sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, podľa predchádzajúcich nariadení.

Očkovacie certifikáty budú kontrolovať na letisku v Egypte.

Klienti prichádzajúci bez očkovacieho certifikátu, sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, nie starším ako 72 hodín alebo budú testovaní na letisku v Egypte za poplatok.

05/2021 - Návrat z Hurghady do Prahy a tranzit na Slovensko


05.05.2021 - na základe nového nariadenia Českej republiky
pri odchode z Hurghady do Prahy je potrebný buď PCR TEST nie starší ako 72 hodín alebo ANTIGÉNOVÝ TEST nie starší ako 24 hodín. Oba testy sú akceptované. Bez testu nebude cestujúcim z Hurghady do Prahy umožnený vstup na palubu lietadla.

Tranzit na Slovensko
Cestujúci, ktorí tranzitujú podzemnou dopravou (auto, vlak, autobus a pod.) potrebujú buď ANTIGÉNOVÝ TEST nie starší ako 24 hodín alebo PCR TEST nie starší ako 72 hodín.


04/2021 - Air Cairo´s A320neo -
Letecká spoločnosť Air Cairo 26.04.2021 rozšírila svoju flotilu o Airbus A320 neo. Ide o prvý stroj neo vo flotile s kapacitou 186 miest.

25.02.2021 - Návrat z Egypta na Slovensko

Všetci cestujúci vracajúci sa z Egypta sa musia pred cestou na Slovensko zaregistrovať na webe: https://korona.gov.sk/ehranica/ a potvrdenie o jeho vyplnení na požiadanie predložiť príslušníkom Policajného zboru Egyptskej aj Slovenskej republiky.
Ak cestujúci vstupujú na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, sú zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho na: https://www.mindop.sk/covid/forms. Dokumenty musia byť aj vo vytlačenej podobe.

Bez vyplnenia týchto formulárov nebude možné cestujúceho odbaviť na návrat na Slovensko! Odporúčame uvedené formuláre vyplniť najlepšie deň pred odletom z EGYPTA ešte na hoteli v mieste pobytu. Spracovanie potvrdenia môže nejakú dobu trvať. Na letisku v HURGHADE nie je funkčné WIFi pripojenie!


02/2021 - Pri návrate z Egypta na Slovensko je potrebné sa riadiť nasledovnými nariadeniami:

- ihneď po vstupe na Slovensko sa registrovať na https://korona.gov.sk/ehranica/
- absolvovať 14-dňovú karanténu namiesto 10-dňovej
- nastúpiť do izolácie (domáca izolácia alebo karanténne zariadenie)
- domáca izolácia platí aj pre ostatných členov domácnosti
- povinnosť informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára
- izoláciu nemožno ukončiť bez testovania PCR testom
Všetci klienti vracajúci sa z Egypta sa musia pred cestou na Slovensko zaregistrovať na webe: https://korona.gov.sk/ehranica/ a potvrdenie o jeho vyplnení na požiadanie predložiť príslušníkom Policajného zboru Egyptskej aj Slovenskej republiky. (stačí v mobile)
Ak klienti vstupujú na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, sú zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho na:
https://www.mindop.sk/covid/forms
Bez vyplnenia týchto formulárov nebude možné klienta odbaviť na návrat na Slovensko! Odporúčame uvedené formuláre vyplniť najlepšie deň pred odletom z EGYPTA ešte na hoteli v mieste pobytu. Spracovanie potvrdenia môže nejakú dobu trvať . Na letisku v HURGHADE nie je funkčné WIFi pripojenie!ožno ukončiť bez testovania PCR testom

- najskôr na 8.deň po príchode môžete absolvovať PCR test a v prípade negatívneho výsledku ukončiť izoláciu


Cestujúci, ktorí prilietajú na Slovensko sú povinní vyplniť elektronický príjazdový formulár na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Situácia sa mení každý deň, preto odporúčame sledovať aktuálne informácie aj na webových stránkach mzv.sk a na veľvyslanectve danej krajiny.

10/2020 - Lety z Budapešti
Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Podmienkou takejto cesty je, aby potvrdil svoj cieľ tranzitnej cesty (letenkou), respektíve môžu využívať len tranzitné trasy uvedené na stránke polície. Povinnosťou je opustiť maďarské územie do 24 hodín.

Upozornenie
Odporúčame občanov Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, či im bude umožnený nástup na palubu lietadla.

09/2020 - Návrat z Egypta na Slovensko
Ak vstupujete na územie SR z Egypta ste povinný sa bezprostredne nahlásiť telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou na korona.gov.sk/ehranica a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu. Po návrate platí povinnosť prísť s negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo nastúpiť do domácej karantény, v ktorej sa po piatich dňoch necháte otestovať. Cestujúci, ktorí prilietajú na Slovensko sú povinní vyplniť aj príjazdový formulár na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. Viac informácií nájdete na: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

09/2020 - PCR TESTY DO EGYPTA
Pokiaľ nepodstúpite test pred odletom (menej ako 72 hodín), je možné podstúpiť PCR test pri prílete do Hurghady na letisku za cenu cca 30USD. Podmienka podstúpenia PCR testu neplatí pre dieťa do 6 rokov.

Do konca októbra je vízum pro občanov ČR a SR zdarma. Musíte sa preukázat hotelovým voucherom.

05/2020 - Air Cairo a EGYPTAIR spojujú svoje flotily a integrujú letovú sieť s cieľom zaistiť strategické partnerstvo, ktoré prinesie výhody pre našich cestujúcich.

 

Promo ceny spiatočných leteniek už OD


 
Vyššie uvedené ceny v ekonomickej knihovacej triede sú v EUR platné ku dňu 8.1.2024. Cena je vrátane servisného poplatku.

Ceny sú orientačné vrátane táx, v najnižšej knihovacej triede. Taxy sa menia podľa aktuálneho kurzu a zahrňujú servisný poplatok.

Počet miest je obmedzený. Vždy vám zaistíme tie najlepšie ceny, ktoré sú pre daný let dostupné.
Flotila Air Cairo
Hurgada
35°C
jasná obloha
Hurghada
Destinácie
Hurgada - aktuálne počasie jasná obloha 35°C
Air Cairo lieta celoročne na svojich pravidelných linkách z Katovíc / Varšavy do Hurghady, Sharm El Sheikhu a Marsa Alam.
Vlastníkom webových stránok je zastúpenie Air Cairo v Českej republike a na Slovensku